mekynec kaple

Obec Měkynec se nachází v okrese Strakonice, kraj Jihočeský, zhruba 5,5 km severozápadně od Bavorova a 11 km západně od Vodňan. Vesnicí, rozloženou kolem velkého návesního rybníka protéká Měkynecký potok.

  VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY

*Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

      - příloha č. 1

      - příloha č. 2

  ZÁPISY Z JEDNÁNÍ OZ

 * Zápis z ustavující schůze

 * Zápis z 1. schůze konané dne 6.12.2014

 * Zápis z 2. schůze konané dne 30.12.2014

 * Záměr pronajmout pozemky 5. 4. 2017

* Záměr pronajmout pozemky 15. 11. 2017

  

  VÝROČNÍ ZPRÁVY

*Výsledky voleb do zastupitelstva obce

* Závěrečný účet za rok 2016

     - 1. část   -2.část   -3.část   -4.část   -5.část

* Výroční zpráva obce 2017

* Výroční zpráva obce 2018

* Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Měkynec

     - 1. strana   - 2. strana   - 3. strana   - 4. strana   - 5. strana   - 6. strana   - 7. strana   - 8. strana   - 9. strana

* Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Měkynec

     - 1. část   -2.část   -3.část

 

ROZPOČTY

* Schválený rozpočet na rok 2019

* Návrh rozpočtu roku 2019 10.12.20189 10.12.2018

 * Návrh rozpočtu na rok 2019 se srovnáním 10.12.20189 se srovnáním 10.12.2018

 * Návrh rozpočtu 2018

 * Návrh rozpočtu 2018 II.

 * Návrh rozpočtového výhledu na 2019 - 2020

 * Schválený rozpočet roku 2018

 * Rozpočtové opatření č. 1 / 2018

 * Rozpočtové opatření č. 2 / 2018

* Rozpočtové opatření č. 3 / 2018

* Rozpočtové opatření č. 4 / 2018

 * Rozpočtové opatření č. 5 / 2018

 * Rozpočtové opatření č. 6 / 2018

 * Rozpočtové opatření č. 7 / 2018

 * Rozpočtové opatření č. 8 / 2018

 * Rozpočtové opatření č. 9 / 2018

 * Návrh závěrečného účtu za rok 2017

     - 1. část   -2.část   -3.část   -4.část

 * Závěrečný účet za rok 2017

     - 1. část   -2.část   -3.část   -4.část

 

  ARCHIV ÚD

 * Návrh rozpočtu 2014

 * Návrh rozpočtu 2015

 * Návrh rozpočtu 2016

 * Rozpočtový výhled 2017 - 2019

 * Návrh rozpočtu 2017

 * Schválený rozpočet roku 2017

 * Rozpočtové opatření č. 1 / 2017

 * Rozpočtové opatření č. 2 / 2017

 * Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu

 * Rozpočtové opatření č. 3 / 2017

 * Rozpočtové opatření č. 4 / 2017 

 * Rozpočtové opatření č. 5 / 2017 

 * Rozpočtové opatření č. 6 / 2017 

 * Rozpočtové opatření č. 7 / 2017

 * Rozpočtové opatření č. 8 / 2017

 * Rozpočtové opatření č. 9 / 2017

 * Rozpočtové opatření č. 10 / 2017

 * Rozpočtové opatření č. 11 / 2017